Orlicki

Magazynier z obsługą programu magazynowego

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 • Ustawa i rozporządzenie Ministra Finansów dot. stosowania kas fiskalnych
 • Zgłaszanie kasy do Urzędu Skarbowego
 • Rejestracja sprzedaży : gotówkowej i bezgotówkowej, Korygowanie pomyłek
 • Rejestracja opakowań zwrotnych, Funkcje specjalne realizowane przez kasę
 • Obsługa techniczna kasy ( wymiana materiałów eksploatacyjnych)
 • Budowa i przeznaczenie magazynu, Lokalizacja magazynów
 • Wyposażenie magazynu (urządzenia do składowania, środki transportu, pomocnicze urządzenia magazynowe), Obsługa magazynu, Efektywność gospodarki
 • Właściwości towarów i czynniki wpływające na ich jakoś
 • Zasady badania i odbioru jakościowego towarów, Przechowywanie i magazynowanie towarów, Czynniki wpływające na przechowywanie towarów
 • Zmiany w przechowywanych towarach
 • Transport towarów , \Opakowania towarów (funkcje, podział, znaczenie)
 • Oznaczenia towarów
 • Obsługa programów komputerowych związanych z gospodarką magazynową (przyjęcie, wydanie towaru, faktury VAT)
 • Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych żywności
 • Choroby przenoszone drogą pokarmową, zatrucia pokarmowe wymagania w zakresie jakości zdrowotnej żywności i żywienia
 • Stan techniczny zakładu z uwzględnieniem urządzeń sanitarnych, wewnętrzna kontrola warunków sanitarnych, Profilaktyka DPH, DPP, HACCP, DPR
 • Higiena osobista
 • Umiejętność identyfikacji zagrożeń w kontakcie z żywnością i sposoby przeciwdziałania

 

ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH - 30

CENA - 350 ZŁ*

* - minimalna liczba uczestników - 5 osób